การเขียนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง

         สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนสับสนเวลาจะเขียนได้อย่างไม่น่าเชื่อก็คือ "หมายเลขโทรศัพท์"  วันนี้เราจะไปเรียนรู้หลักการเขียนเลขหมายโทรศัพท์บน เอกสารสำคัญ เช่น นามบัตร โบชัวร์ หรือสื่อต่างๆ  ว่าควรจะเขียนอย่างไร ให้ตรงถูกต้อง มีมาตรฐานอ้างอิงได้ ซึ่งถ้าคุณยังเขียนเป็น 02-xxx-xxxx หรือ (02) xxx xxxx ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับ

         การเขียนเลขหมายโทรศัพท์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประเทศไทยได้ใช้แนวทางการเขียนเลขหมายโทรศัพท์ตามมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งก็มีหลักการพิจารณาดังนี้ครับ

 

• การแบ่งกลุ่มตัวเลขให้ถูก

        เลขหมายโทรศัพท์ในประเทศ ให้เขียนเลขศูนย์นำหน้า ตามด้วยเลขหมาย 8 หลัก ซึ่งเป็นไปตามหลักของการเขียน Trunk prefix + Subscriber numbers เช่น 0 2345 6789 หรือ 0 5345 6789

 

        เลขหมายโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับ ต่างประเทศ ให้เขียนรหัสประเทศตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งเป็นไปตามหลักของการเขียน Country code + Subscriber numbers เช่น +66 2345 6789 หรือ +66 5345 6789

 

        หลายคนอาจจะมีปัญหากับการเขียนเลขหมาย ระบบใหม่ เพราะเคยชินกับระบบเดิมอยู่ แต่ก่อนเราเขียน (02) 345 6789 เพื่อแยกรหัสพื้นที่ ออกจากเลขหมายโทรศัพท์ ในเมื่อระบบเลขหมาย 8 หลัก ไม่มีรหัสพื้นที่แล้ว การที่เรายังคงเขียนเป็น 02 345 6789 นั้นก็อาจทำให้เข้าใจผิดไปได้บ้าง แม้ว่าผลลัพธ์ของการโทรนั้นไม่แตกต่างกัน แต่ในการพูด คุณสามารถที่จะบอกเบอร์โทรของคุณเป็น “ศูนย์สอง สามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้า” ได้เหมือนเดิม ก็ไม่มีใครว่าอะไร

 

        ที่จริงแล้ว บ้านเราก็ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของ ITU เสียทั้งหมด รูปแบบบางอย่างเราก็ยังคงใช้ตามนิยมที่ทุกคนเข้าใจ เช่น การเขียนเบอร์โทรที่ประกอบด้วยหลายเลขหมาย (Multiple numbers) นั้น มาตรฐาน ITU-T Recommendation E.123 แนะนำให้ใช้เครื่องหมายทับ (/) ระหว่างตัวเลข เช่น

 

   * เลขหมายที่ไม่ติดกัน 0 2123 4567 / 3456 7890 / 4567 8901

   * เลขหมายที่ติดกัน สามารถย่อเป็น 0 2123 4567 / 8 / 9

 

        แต่ เราแทบจะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้ในประเทศไทยเลย ที่นิยมใช้และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป จะใช้เครื่องหมายขีด “-” ระหว่าง เลขหมายที่ติดกัน หรือคั่นด้วย “,” สำหรับเลขหมายที่ไม่ติดกัน เช่น

 

   * เลขหมายติดกัน 0 2123 4567-9 หรือ 0 2123 4567-71

   * เลขหมายที่ไม่ติดกัน 0 2134 4567, 0 2345 6789

 

        มาตรฐาน ITU E.123 แนะนำให้มีการแบ่งกลุ่มตัวเลขของหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้ สัญลักษณ์ช่องว่าง (Spacing symbols) เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและความสะดวกในการบอกกล่าว สัญลักษณ์ที่ควรใช้ที่สุดก็คือ ช่องว่าง (space) หรือการเว้นวรรค ไม่ควรใช้เครื่องหมายอื่นอย่างเช่น เครื่องหมายขีด “-” โดยเฉพาะเลขหมายระหว่างประเทศ เพราะอาจสร้างความสับสนได้ โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้รวมกับเลขหมายที่ต่อเนื่องกัน เช่น 0-2123-4567-8 หรือ 0-2123-4567-70

 

       ด้วยเหตุนี้ เราควรใช้ “ช่องว่าง” ในการแบ่งกลุ่มตัวเลขเท่านั้น ใครที่เคยเขียนเบอร์โทรเป็น 02-123-4567 นั้นก็ควรเปลี่ยนมาเขียนเป็น 0 2123 4567 ซึ่งถูกต้องกว่า

 

• เลิกใช้เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ได้แล้ว

       เครื่อง หมายวงเล็บ ( ) นั้นใช้แสดงว่า ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้ในการโทร ดังเช่น รหัสพื้นที่ (02) สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งแต่ก่อนสามารถโทรถึงกันได้โดยไม่จำเป็นต้องกดรหัส 02 ก่อน เราจึงสามารถเขียนเลขหมายเป็น (02) 123 4567 หรือ (053) 123 456 ได้ เพื่อแสดงให้ทราบว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ต้องกดรหัสพื้นที่ แต่หลังจากการเปลี่ยนระบบเลขหมายโทรศัพท์จาก 7 หลักมาเป็น 8 หลัก ทำให้ในปัจจุบัน เราต้องกดรหัสพื้นที่ก่อนเสมอ

 

      *ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรใช้เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ในเลขหมายโทรศัพท์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกต่อไป

 

• การใช้ +66 สำหรับเลขหมายระหว่างประเทศ (International number)

 

      เครื่อง หมายบวก “+” เป็น International prefix symbol ที่ใช้นำหน้ารหัสประเทศ และแสดงให้ทราบว่าเลขหมายโทรศัพท์ที่ตามมานั้นเป็นเบอร์โทรระหว่างประเทศ สำหรับตัวเลข “66” นั้นก็คือ รหัสประเทศ(Country code) ของไทยนั่นเอง ในการกดเบอร์โทรไปต่างประเทศด้วยเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา เราไม่ต้องกดเครื่องหมายบวก “+” แต่ถ้าโทรออกด้วยโทรศัพท์มือถือ เราถึงจะสามารถกดเครื่องหมายบวก “+” ได้จริงๆ

 

      แต่ถ้าเป็นการโทร ระหว่างประเทศ เลข 0 ซึ่งเป็น Trunk prefix นี้จะถูกละเว้นไป นั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถเขียนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับการโทรระหว่างประเทศ เป็น +66 2345 6789 และไม่ควรใช้เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเครื่องหมายขีด (-) ในเลขหมายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะสร้างความสับสนได้ง่าย

หมายเลขต่อ (ext.)

 

       สำหรับ เบอร์ต่อนั้น ITU แนะนำให้เขียนโดยใช้คำว่า “ext.” ซึ่งย่อมาจาก extension ตามด้วยเลขหมาย เช่น 0 2345 6789 ext. 1234 แต่ของไทยเรานั้นใช้คำว่า “ต่อ” แทน จึงเขียนได้เป็น 0 2345 6789 ต่อ 1234 บางทีก็เห็นใช้เครื่องหมายชาร์ป (#) แทนอย่าง 0 2345 6789 # 1234 ก็เป็นที่เข้าใจได้เช่นกัน

 

• สรุปแนวทางการเขียนเลขหมายโทรศัพท์

 

      จาก หลักการเขียนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ ซึ่งได้แก่ การแบ่งกลุ่มตัวเลขให้ถูกต้อง การใช้ช่องว่างแยกกลุ่มตัวเลข, การเลิกใช้เครื่องหมายวงเล็บ และการใช้ “+66” สำหรับเลขหมายระหว่างประเทศ เราจึงมีแนวทางการเขียนเบอร์โทรศัพท์ดังนี้

 

เลขหมายโทรศัพท์ สำหรับโทรในประเทศ

   - เลิกใช้วงเล็บ ไม่ควรเขียนว่า (02) 345 6789

   - เลิกใช้เครื่องหมายขีด (-) ไม่ควรเขียนว่า 02-345-6789

   - เลิกใช้ช่องว่างรวมกับเครื่องหมายขีด (-) ไม่ควรเขียนว่า 02 345-6789

   - ใช้ช่องว่างแยกกลุ่มตัวเลข เขียนได้เป็น 02 345 6789

   - แยกกลุ่มตัวเลขให้ถูกต้อง เขียนได้เป็น 0 2345 6789

 

เลขหมายโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับต่างประเทศ

   - ไม่ควรเขียน (662) 3456789 เพราะไม่ควรใช้วงเล็บ และขาดเครื่องหมาย +

   - ไม่ควรเขียน +66 23 456789 เพราะแบ่งกลุ่มตัวเลขไม่เหมาะสม

   - ไม่ควรเขียน +66(0) 23456789 เพราะไม่จำเป็นต้องมีเลข 0 ให้สับสน

   - ไม่ควรเขียน +66 (0) 2 345 6789 เพราะไม่จำเป็นต้องมีเลข 0 และยังแบ่งกลุ่มไม่ถูก ยิ่งทำให้ดูสับสน

   - ไม่ควรเขียน +66-2345-6789 เพราะไม่ควรใช้เครื่องหมายขีด (-) ที่ทำให้ดูสับสนเมื่อมีทั้งเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) อยู่ร่วมกัน ควรเขียนเป็น +66 2345 6789 ซึ่งเรียบง่าย และเป็นที่เข้าใจในระดับสากล

 

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับติดต่อในประเทศ

       ให้ เขียนโดยแยก 08 ไว้ข้างหน้า เว้นวรรคด้วยช่องว่าง ตามด้วยเลขอีก 4 ตัว เว้นวรรคด้วยช่องว่าง แล้วจึงตามด้วยเลขที่เหลืออีก 4 ตัว เช่น 08 1234 5678

   - ไม่ ควรเขียนเป็น (081)-234-5678, (081) 234 5678, (081) 234 5678, 081-234-5678, 081 234 5678, 08-1234-5678, (08) 1234 5678 เพราะไม่ควรใช้เครื่องหมายขีด (-) และวงเล็บ ( ) ในเลขหมาย

 

       เนื่อง จากเครื่องหมายขีดนั้นอาจทำให้สับสนเมื่อใช้กับเลขหมายที่ต่อเนื่องกัน ส่วนเครื่องหมายวงเล็บนั้น มีความหมายว่า ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนั้นไม่จำเป็นต้องกด เมื่อโทรในพื้นที่เดียวกัน

 

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับติดต่อกับต่างประเทศ

      ให้เขียนแบบโดยแยก +668 ไว้ข้างหน้า แล้วตามด้วยเลขอีก 8 ตัวซึ่งแบ่งกลุ่มด้วยช่องว่าง เช่น +668 1234 5678

โดยมีเครื่องหมายบวก (+) นำหน้า ตามด้วยรหัสประเทศไทย ซึ่งก็คือ 66 พร้อมตัดเลข 0 ซึ่งไม่จำเป็นในการโทรเข้าจากต่างประเทศ ออกไป

   - ไม่ควรเขียนเป็น +66 (0) 8 1234 5678, +66 (08) 1234 5678, +6608 1234 5678, +66 08 1234 5678, +66-08-1234-5678 เนื่องจากมาตรฐาน ITU ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องหมายขีด (-) และวงเล็บ ( ) ในเลขหมายระหว่างประเทศ